Социјални медиуми

Импресум

Главна и одговорна уредничка

Марта Стевковска (marta@portretmag.com)

Уредничка на „Портрет“ магазин и уредничка на содржина

Ружица Антиќ (ruzica@portretmag.com)

Креативна директорка и креаторка на содржина

Бојана Максимовска (bojana@portretmag.com)

Фотограф и креатор на содржина

Жарко Чулиќ (zarko@portretmag.com)

Арт директор и графички уредник

Душан Стојковиќ (dushan@portretmag.com)

Маркетинг директор

Кристина Колеќевска (kristina@portretmag.com)

Асистентка и стилистка

Ана Коцевска (ana@portretmag.com)

Издавач

АНТИЌ МЕДИА ДООЕЛ Скопје

Адреса на издавач и редакција

Ул. „8-ми Септември“ бр. 2/2-16
Скопје

тел/факс 02/3080 305

contact@portretmag.com